Back to top

General News

Latest Updates View All Project News

 • 08.04.2020

  Albanian Jewish Museum

  The National Council of Museums and the National Council of Cultural Heritage approved the preliminary project idea for the establishment of the Albanian Jewish Museum in Vlora. A project developed by AADF in collaboration with Ministry of Culture, the Municipality of Vlora and the Albania Jewish community, which aims to build a contemporary institution of the 21st century that will tell a unique story of coexistence, trust and hope.

  With the consultancy of Prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett AADF developed a proposal that aims to be the only one of its kind in Albania and the region, that sets a new standard for museums in Albania in terms of mission, concept, architecture, management, direction, exhibition creation, storytelling, education, public programs, partnerships and community engagement.

  The Albanian Jewish Museum will be a museum deeply connected to the place, to those who have lived and those who continue to live there. A museum for all, a welcoming place, accessible not only physically but also intellectually, a place to visit for tourists, a source of pride for locals, a meeting point with their history for Albanian Jews.

  This very important first decision paves the way for the designing and development of the next phases of the museum project, that will serve as a cultural magnet, economic promoter for the area and cultural destination for tourists and the Jewish community.

  Detailed description

 • 07.27.2020

  U.S Ambassador Yuri Kim visits AADF

  “I am proud of what the Albanian-American Development Foundation does and how they construct and execute their projects. With its performance, AADF proves that it is possible to do business in Albania maintaining the highest standards of transparency, innovation and professionalism!” – Ambassador Yuri Kim

  AADF had the pleasure to receive a special visitor today! Ambassador Yuri Kim was briefed by the Co-CEOs Martin Mata and Aleksandër Sarapuli on the portfolio of projects, their status, their impact and importance for the bettering of lives of the Albanian citizens.

  AADF is thankful to the role and activity of the U.S. Embassy in Tirana and to Ambassador Kim in particular for her strong support and attention to the AADF. We wish her the best of success in her very important mission to advance and improve the democratic processes in Albania!

  Detailed description

 • 01.13.2020

  LEAD Albania Call for Application

  Thirrje për Aplikime

   

  AADF ka hapur aplikimet për Programin “LEAD Albania 2021”. Ky program është konceptuar sipas Programit të Shtëpisë së Bardhë për Lidershipin (angl. White House Fellows Program) në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëllimi i Programit në Shqipëri është që t’u sigurojë profesionistëve të rinj dhe të talentuar shqiptarë përvoja të drejtpërdrejta në procesin e qeverisjes së Shqipërisë, shoqëruar nga një ndjesi e përfshirjes personale në lidershipin e shoqërisë sonë nëpëmjet një përvoje njëvjeçare, që e vendos përfituesin pranë një pozicioni qeveritar shumë të lartë. Individëve të përzgjedhur do t’u ofrohet mundësia për të punuar në kabinetet e titullarëve të institucioneve të larta shtetërore si Kryeministria, Institucioni i Presidentit, Ministri të ndryshme dhe Bashkia Tiranë. Vendimet për pozicionet do të merren mbi bazën e përvojës së aplikantëve dhe interesit të shprehur për këtë Program. Përvoja e pjesëmarrjes në Programin “LEAD Albania” do të pasurohet me një komponent edukimi, i cili do të shoqërojë përvojën e punës gjatë gjithë vitit. Në formate seminaresh dhe takimesh do të trajtohen tema si integrimi evropian, politikat publike, vendimmarrja, politika e jashtme, politika të sigurisë apo zhvillimi i kompentencave sociale dhe aftësive të lidershipit. Programi do të mbulojë për secilin individ të përgjedhur shpenzimet e lidhura me pagën dhe përfitimet përkatëse, sipas kategorisë së pagave në institucionin ku vendosen.

   

  Kushtet për të aplikuar

  Për të aplikuar në programin “LEAD Albania”, kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

  Aplikantët duhet të jenë nënshtetas shqiptarë (pranohet nënshtetësia e dyfishtë).
  Aplikantët duhet të kenë përfunduar studimet në arsimin e lartë. Përfundimi i studimeve pasuniversitare mund të jetë avantazh i rëndësishëm.
  Aplikantët duhet të kenë përvojë pune. Preferohet një minimum prej të paktën pesë vitesh. Në rast përfundimi të studimeve të doktoraturës, minimumi i preferuar është tre vjet.
  Personat të cilët punojnë aktualisht në institucione të qeverisjes qendrore (Kryeministri ose Ministri), Bashkinë e Tiranës, Institucionin e Presidentit, nuk lejohen të aplikojnë.
  Nuk ka kufizime moshe. Megjithatë, Programi është krijuar për t’u dhënë aplikantëve të përzgjedhur përvojën e qeverisjes në fazat e para të karrierës së tyre.

   

  Profili i kandidatëve

  Programi “LEAD Albania” dhe Komisioni Përzgjedhës do të kenë parasysh kriteret e mëposhtme në përzgjedhjen e finalistëve:

  Arritje profesionale të rëndësishme në karrierë;
  Dëshmi të aftësive për lidership dhe potencial për rritje të mëtejshme;
  Interes i provuar për sferën publike dhe/ose shoqërinë civile;
  Aftësi për të pasur sukses në nivelet më të larta qeveritare dhe aftësi për të punuar efektivisht në ekip.

   

  Cilësi të tjera të rëndësishme përfshijnë:

  Aftësi shumë të mira në të shkruar;
  Zotërim të shkëlqyer të gjuhës angleze;
  Qëndrim pozitiv;
  Aftësi të mira menaxhuese;
  Aftësi shumë të mira ndërpersonale;
  Nivel të mirë ekspertize në fushën e propozuar si fokus në kuadër të Programit.

   

  Procedura e aplikimit

  Aplikimi kryhet vetëm online. Informacione të mëtejshme dhe udhëzimet përkatëse gjenden në faqen e internetit www.aadf.org/lead

  Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është data 13 mars 2020, ora 17:00.

  Nuk do të merren në konsideratë aplikimet e paraqitura dorazi apo me email.

 • 12.27.2019

  Study Tour in Granada, Spain of BIDs & TIDs Associations

  Study Tour in Granada, Spain of BIDs & TIDs Associations

  The historic city of Granada was the destination of the next Study Visit organized by the AADF as part of the BID/TID projects. The Mayor of Berat Municipality, the deputy Mayor of Gjirokastra Municipality, business managers and administrators of TID associations were part of the visit which took place from 20th to 24th of November. The participants visited the City Hall where were hosted by the Mayor Mr. Luis Salvador. They also attended meetings with high rank directors of the Municipality exchanging experiences regarding innovative models of administrations in tourism, public spaces, business and market support etc. Furthermore, the Albanian delegation had the possibility to visit and know from another point of view, the management and revitalization model of world cultural heritage centers like the Alhambra complex or the museal neighborhoods of Albaicin and Sacromonte. Part of the program where also the meetings held in the Spanish Artisanal Center. Study Visits of such a nature are organized by the AADF as soft components of entrepreneurship support projects BID/TIDs, in order to enrich the local business environment by knowing and confronting with different realities and projects in other European cities.

  Detailed description

 • 12.19.2019

  National BID/TID Network meeting, Berat

  National BID/TID Network meeting, Berat

  The second meeting of 2019 of the national BID/TID network took place in the ancient city of Berat, from 12th till 14th of December. The meeting was organized by the AADF in collaboration with the local business association BID Berati. Administrators, Board members and local consultants were invited to actively attend, alongside with the representatives of the AADF. During the meeting sessions the presentation and analyzes were focused on the main achievements and challenges of 2019, and on the upcoming projects and activities of the associations for 2020. Worth mentioning is the training on “The art of public communication” performed by the specialized Studio iACT. Part of the event were also the visits to BID Berati area businesses, to the Castle complex, Onufri Museum and to the Nurellari winery.

  Detailed Description

 • 11.11.2019

  Education & Leadership Video AADF 10th

 • 11.11.2019

  Entrepreneurship Video AADF 10th

 • 11.11.2019

  Cultural & Eco Tourism Video AADF 10th Cultural & Eco Tourism Video AADF 10th

 • 10.30.2019

  AADF Corporate Video – 10th Anniversary

  Dear friends, partners, and everybody else who have been part of the AADF journey for the first ten years, please let’s enjoy together the Corporate Video prepared on this occasion. Nothing would be possible without your help, contribution and partnership. All of us at AADF are truly grateful!